Висновок психолога

Переважну більшість бюрократичних і юридичних питань вирішують в судовому порядку. Сюди можна віднести об’єктивність показань свідків, складні розлучні процеси, а також визначення місця проживання дітей, що йде за ними, або ж порядок спілкування з ними однієї із сторін, що бере участь у тяжбі. У подібних ситуаціях без довідки від психолога або повноцінного психологічного висновку для суду не обійтися. Досить часто характеристика психолога потрібна на місці роботи або в спеціалізованому учбовому закладі.

У нашому Центрі психології ви зможете отримати довідку психолога для суду, школи або дошкільної установи, повноцінний висновок для опікунської ради, комісії ЛТЕК, розширений висновок для будь-яких медичних установ й інших організацій. Висновок буде складено після завершення індивідуального психологічного дослідження, і завдяки тому, що до нього будуть прикладені усі потрібні документи, він отримає юридичну силу у будь-якій інстанції.

  • Довідка від психолога для суду.
  • Висновок для освітніх і дошкільних установ.
  • Висновок психолога для роботи.
  • Для опікунської ради.
  • В ході кадрової перевірки персоналу.
  • Внутрішніх службових розслідувань.
  • ЛТЕК і медичних установ.

Висновок психолога для суду, органів опіки і школи

Психологічний висновок – це коротка психологічна характеристика обстеженої фахівцем людини, складена на основі пройденого нею об’єктивного кваліфікованого психодіагностичного дослідження.

Центр психології Анастасії Горецької дозволить отримати висновок комплексного психологічного огляду для будь-якої інстанції. В ньому буде вказана уся необхідна інформація про особливості емоційного або психофізіологічного стану пацієнта, обґрунтовані способи адекватної та ефективної допомоги, якщо вона потрібна, у тому числі позначений список і послідовність усіх корекційно-розвиваючих дій.

Крім того, висновок психолога в Харкові включає оцінювання рівня адаптації пацієнта в соціумі, сім’ї та робочому середовищі, а також прогнозується подальший розвиток особистості й поведінки як за сприятливих, так і при не сприятливих умов.

Зазвичай висновок надається лікарем виключно з приводу психологічного стану й ніяк не порушує питання фізичного здоров’я пацієнта. У довідці від психолога обмовляються проблеми взаємовідносин в сім’ї, колективі та соціумі, також описується можлива моральна шкода або ж вказуються можливі наслідки для психічного стану пацієнта внаслідок певних дій, бездіяльності або подій в його житті.

Крім того, висновок психолога Харків за результатами психологічного обстеження у ряді випадків може бути доповнений детальною письмовою психологічною консультацією та необхідними поясненнями як для самого пацієнта, так і для органів, що зажадали це психологічне заключення – для суду, роботи, освітньої, дошкільної установи або будь-якої іншої інстанції.